บริการของศูนย์
บริการตรวจสอบสินค้าทางการเกษตร วัสดุทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายและเครื่องมือที่ทันสมัย
วันเละเวลาทําการ
วันจันทร์– ศุกร์เวลา 8:30 – 16:30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ส่งตรวจ
ส่งตรวจฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข่าวสาร

การดำเนินงานของศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตร

ผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL)

การบริการ

ตรวจเชื้อแบคทีเรียขั้นต้นในภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (Swab Test)

ทดสอบอี.โคไลและโคลิฟอร์มในอาหาร

ทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม

ตรวจเชื้อวิบริโอส์ สปีชีส์ (V Medium)

ตรวจสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ

ตรวจสอบบอแรกซ์/สารกันรา/salicylic acid/formalin